www.Ylistaronmetsastysseura.fi


Etusivu

Ampumarata

Kuvia

Jaostot

RHY

Koirahommat

Palautetta

LinkkejäYlistaron metsästysseuran hirvenmetsästyssääntö

   

1.   Ylistaron metsästysseuran vuosittainen hirvijahti tapahtuu hirvikokouksessa tehtyjen päätösten mukaisesti. Mikäli se tapahtuu seurueina, valitaan kullekin seurueelle jahtipäällikkö ja kaksi varapäällikköä, jotka vastaavat oman seurueensa hirvenmetsästyksestä. Sen lisäksi koko metsästysseuran alueelle valitaan jahtipäällikkö, jonka alaisuudessa eri seurueiden jahtipäälliköt ovat.

 

2. Hirviseurueen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö seuraavin ehdoin:

 

a)    hän on Ylistaron metsästysseuran jäsen, jolla on voimassa oleva metsästyskortti,

b)  ampujana jahtiin osallistuessaan on suorittanut metsästysseuran määräämän ampumakokeen omalla radalla, tai on suorittanut metsästyslain määräämän ampumakokeen,

c)     esittää itse tai edustajansa kautta metsästyksessä tarvittavat asiakirja hirvikokouksessa.

 

3.  Kukin hirviseurue hoitaa vuorollaan 5 viikon jakson vuosittaiset hirviammunnan harjoitukset seuran ampumaradalla jahtivoudin määräysten mukaan.

 

4.   Vieraiden osallistumisesta jahtiin ja heidän osuudestaan saaliiseen päätetään jokaisessa tapauksessa erikseen seurueen päätöksellä. Näissä tapauksissa on kuitenkin huomioitava seuran yleisen kokouksen mahdollisesti tekemät päätökset.

 

5.   Pää sarvineen kuuluu hirven kaatajalle. Nahan osuudesta päättää kukin seurue itsenäisesti

 

6.   Jos samasta ajosta tulee useita hirviä ja sama ampuja aikoo kaataa useamman, on kaadetun / kaadettujen hirvien oltava kuolleita ennen kuin ampuu seuraavaa, ettei tule montaa haavoittunutta. Jos hirveä on ammuttu, mutta se jatkaa matkaansa, on ampujan välittömästi otettava yhteys seurueensa sillä hetkellä mukana olevaan jahtipäällikköön, merkattava hirven paikka ampumahetkellä ja suojattava ampumapaikan välittömässä läheisyydessä mahdollisesti olevat verijäljet. Tämän jälkeen jahtia jatketaan päällikön antamin ohjein. Jos kysymyksessä on selvästi haavoittunut hirvi, tulee muistaa, ettei sen perään kannata rynnätä välittömästi, vaan annetaan hirven rauhoittua, poikkeuksena luonnollisesti tilanne, jolloin koira seuraa ja haukkuu hirveä. Mikäli haavakko menee toisen seurueen alueelle, tulee siitä ilmoittaa välittömästi sen seurueen jahtipäällikölle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös tilannetta, jos haavakko menee toisen seuran alueelle.

7. Seurueen sisällä tapahtuneen rikkomuksen osalta mahdollisen rankaisupäätöksen tekee seurueen jahtipäällikkö yhdessä varapäälliköiden ja metsästysseuran jahtipäällikön kanssa. Ennen päätöksen tekoa rikkomukseen syyllistyneelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi asiassa. Mikäli rikkomukseen on syyllistynyt joku seurueen jahtipäälliköistä, osallistuu päätöksen tekoon hänen sijassaan metsästysseuran jahtipäällikkö. Metsästysseuran jahtipäällikön rikkomuksesta päätöksen tekevät seurueiden jahtipäälliköt. Mikäli rikkomus on tapahtunut metsästettäessä toisen seurueen alueella, osallistuvat päätöksen tekoon oman seurueen jahtipäälliköiden lisäksi tapahtuma-alueen jahtipäälliköt ja metsästysseuran jahtipäällikkö. Mikäli rikkomus on tapahtunut toisen metsästysseuran alueella, osallistuu päätöksen tekoon seurueen jahtipäälliköiden lisäksi metsästysseuran jahtipäällikkö ja tapahtumasta on toimitettava kirjallinen selvitys Ylistaron metsästysseuran johtokunnalle jatkotoimenpiteitä varten.

 

8. Alkoholin vaikutuksen alaisena (humalassa) jahtiin osallistuva on jahtipäällikön toimesta poistettava metsästystapahtumasta ja hän menettää sinä päivänä mahdollisesti saatujen hirvien osalta lihaosuutensa.

 

9. Jahtipäälliköiden on informoitava kaikkia jahtiin osallistuvia siitä, että kenenkään yksityisiä teitä ei vahingoiteta, pelloilla ei ilman lupaa ajoneuvoilla ajeta ja että ajoneuvoilla ei tukita teitä, joissa mahdollisesti on muitakin liikkujia (esim. maanomistajat).

 

10. Metsästysseuran jahtipäälliköllä on oikeus antaa hirvenmetsästykseen ja näihin sääntöihin liittyviä tarkentavia ohjeita tai määräyksiä, joiden hyväksymisestä päättää hirvikokous.

 

11. Näitä sääntöjä voidaan tarkistaa vuosittain yleisen kokouksen päätöksellä tai valtuutuksella hirvikokouksessa.


    Säännöt tulostettavana pdf versiona

Alkuun